Statystyki Serwera

251
Wszystkich użytkowników
181 days
Łączny czas osób online
0 days
not enough data yet...
77 days
Online time of all user / week

 Wykorzystanie serwer w ciągu ostatnich 24 godzin

 Aktywny / nieaktywny czas (Wszystkich użytkowników)

 Wersje (Wszystkich użytkowników)

 Narodowości (Wszystkich użytkowników)

 Platformy (Wszystkich użytkowników)

71
User online last 24 hours
147
User online last 7 days
251
User online last 30 days
251
User online last 90 days

Aktualne Statystyki

Status serwera Online
Użytkownicy (Online / Max) 13 / 512
Ilość kanałów 313
Średni ping serwera 39 ms
Pakiety otrzymane 43.93 GiB
Pakiety wysłane 23.92 GiB
Uptime serwera 00 Dni, 00 Godzin, 00 Min., 00 Sec.
Average packet loss 0.07 %

Overall statistics

Server name 4FunTeam.pl | Wyższa Jakość Serwerowa | 24/7 | Online: 13
servericon
Server address (Host Address : Port) 4funspeak.pl:9987
Server password No (Server is public)
Server ID 1
Server platform Linux
Server version 3.1.1
Server creation date (dd/mm/yyyy) 26/03/2018
Report to server list Activated